Ny rapport: Nordisk tv på tværs af grænser

27.05.19 | Nyhed
Tv-serien SKAM

Tv-serien SKAM, produceret af NRK, er en af de populære tv-serier, som har fået nordboerne til at se flere af hinandens programmer i de seneste år

Photographer
Polfoto / NRK / Ritzau Scanpix

Tv-serien SKAM, produceret af NRK, er en af de populære tv-serier, som har fået nordboerne til at se flere af hinandens programmer i de seneste år.

Skam og Broen er bare nogle af de populære tv-serier, som har fået nordboerne til at se flere af hinandens programmer i de seneste år. En ny rapport giver et aktuelt billede af mulighederne for at øge tilgangen til de nordiske public service-institutioners digitale indhold.

Rapporten ”Nordisk tv på tværs af grænser”, som er bestilt af Nordisk Ministerråd for kultur, undersøger især mulighederne for at mindske geoblokeringer – det vil sige, det forhold, at et tv-program kun kan ses af brugere i et givet land, mens programmet er blokeret for brugere i andre lande, men også andre muligheder for at fremme den nordiske tilgængelighed. Rapporten viser blandt andet at Danmarks Radio blokerer 26 % af indholdet, mens tallene for YLE og SVT er henholdsvis 40 % og 43 %.

Markedet forandres hurtigt

Tv-markederne og tv-vanerne ændres drastisk i alle de nordiske lande. Det skyldes både den tekniske udvikling og en ændring i den måde, især unge ser tv og bruger internettet på – og disse to ændringer er tæt forbundne.

Resultatet er at vi ser mindre traditionel ”flow-tv” (dvs. set på det tidspunkt, hvor et program er blevet sendt).  Fra 2010 er den gennemsnitlige tid, vi i Norden bruger på at se ”flow-tv”, faldet med næsten 50 minutter pr dag. Den stigende tendens til at se tv on-demand betyder, at den samlede skærmtid for den gennemsnitlige tv-seer formentligt ikke er ændret.

”Vi vil gerne fortsætte med at tilbyde nabokanalerne, men behovene har ændret sig. Tidligere skyldtes interessen for svensk tv spill over langs den lange norsk-svenske grænse, men i dag er der både svenske og danske mindretal. Det er små grupper, som lægger stor vægt på at kunne se tv på deres modersmål”, siger Jon Line, direktør i Telenor.

Rammerne for tilgængelighed bør forbedres

I rapporten præsenteres fem anbefalinger til, hvad man kan gøre for at øge tilgængeligheden til de nordiske public service-institutioners digitale tv-tjenester på tværs af Norden:

  • Public-service institutionerne bør udelukkende geoblokere programmer, hvor dette er nødvendigt
  • Samarbejdet i Nordvision – herunder Nordic12 – om samproduktion og programudveksling kan videreudbygges
  • Fortsat udvikling af tv-distributørernes udbud af nabolands-tv
  • De nordiske lande kan sikre ophavsretlige rammer, der lægger op til redistribution af on demand-tjenester
  • De nordiske lande bør implementere ændringen af EU´s satellit- og kabeldirektiv hurtigt.

 

Samarbejdet mellem de nordiske public service-selskaber organiseres gennem Nordvision og betyder at over 4 500 programmer samproduceres årligt og bliver i forskellig grad bliver tilgængelige for seere i de nordiske lande.  

“Det er et unikt samarbejde mellem tv-stationerne i UBO og de øvrige rettighedshavere, samt opbakning fra politisk side, som i mere end 30 år har gjort det muligt for de nordiske tv-seere at få adgang til nabolandskanalerne. Der er tale om et stykke vigtig kulturpolitik, som bør opretholdes for at bevare tilgængeligheden af nabolandskanaler i Norden”, siger Steen Lassen, sekretariatet for UBO.

Dialog med Nordisk Råd

Baggrunden for ønsket om mere nordisk tv-tilgængelighed over grænserne er, at et øget nordisk tv-udbud kan gøre det nemmere at fastholde og styrke nordisk kultur i en tid, hvor mængden af kulturtilbud fra hele verden vokser stærkt. Beslutningen om at sætte udredningen i gang blev blandt andet taget efter Nordisk Råds rekommandation 31/17 ”Afskaffelse af geoblokering”.