114. Nicholas Kujala (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
114
Speaker role
Ungdommens Nordiske Råds talsperson
Date

Ordförande, värderade ministrar, parlamentariker och åhörare! Mitt namn är Nicholas Kujala och jag är nyvald president för Ungdomens nordiska råd. Nordiska ministerrådets vision för 2030 lyfter fram många frågor som är hjärtefrågor för ungdomar. Hållbarhet, både social, ekonomisk och miljömässig, är den centrala del som knyter ihop all vår verksamhet i dagens samhällen. Att man lyfter fram det som är det centrala och sammanbindande temat i visionen är fint. Processen för utarbetandet av visionen har ändå gått lite förbi ungdomarna i Norden. Vi besitter ändå en oerhört bred kunskapsbas inom just de ämnen som ministerrådet valt att lyfta fram i visionen. Dessutom är vi redo att hämta det ambitiösa förslagen på bordet och stå bakom dem. För att kunna bygga framtidens vision behöver också dagens ungdomar vara involverade. Speciellt då miljontals barn och ungdomar marscherar på våra gator och kräver en rättvisare värld så känns det litet förvirrande att ungdomarna inte tagits med i denna process från början. Vi kan ändå konstatera att vi är jätteglada att statsministrarna valt att i dag träffa ungdomsrepresentanter och föra en dialog med dem. Men här följer trots allt en fråga till samarbetsministrarna: Hur kommer unga involveras i hela den nordiska processen för att uppnå klimatmålen, och i arbetet för att Norden ska bli världens ledande område i kampen mot klimatförändringen?