12. Maria Stockhaus (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
12
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Det nordiska samarbetet är viktigt, särskilt i dessa oroliga tider. Det är också viktigt med en stark nordisk röst i olika internationella sammanhang, eftersom många av våra intressen är gemensamma.

Sverige och Finland blir snart medlemmar i Nato, och därmed stärks vår nordiska röst där. Ett annat viktigt internationellt samarbete är EU, där en starkare nordisk röst vore bra. Därför är min fråga till den norske statsministern om Norge i närtid kommer att överväga att gå med i EU.