129. Christian Juhl (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
129
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tak for det. Jeg vil gerne tale for et bredt sikkerhedsbegreb. Brug af militær magt er for os i Norden altid den sidste udvej, og brug af atomvåben er for os i Norden uacceptabelt, og derfor er vi i en grim situation, når vores naboland Rusland truer med atomvåben - det er ganske uacceptabelt.

Klimaforandringerne er også en trussel mod vores sikkerhed, energiproblemerne er en trussel og en udfordring for vores sikkerhed, pandemien var det, og fødevaremangel og sygdom rundtom i verden er en trussel for vores sikkerhed. Ja, klimaet er en trussel for vores arts overlevelse, så vi har ryggen mod muren.

Jeg vil gerne spørge, hvordan ministrene vil sørge for at bruge deres nye stormagtsplacering i NATO til at forhindre, at vi laver flere fejlslagne krige rundtom i verden - jeg tænker på Irak og Afghanistan, som i den grad har været fiaskoer - og i stedet koncentrerer os om det, der handler om forsvar, men også det, der ligger i NATO's grundlag, nemlig at nedruste, og også nedruste atomvåben. Det ligger jo også i NATO's grundlag. Selvfølgelig skal det være en balanceret og ikke en ensidig nedrustning, men vi er nødt til at komme i gang med det, for jeg kan ikke leve med at blive truet af Putin og hans atomvåben, uden at vi foretager et modtræk ved netop at prøve at få fjernet de atomvåben.

Jeg vil også gerne vide, om forsvarsministrene snart vil begynde at tænke forebyggende. Det vil sige, at alle de elementer, jeg har talt for her, også er en del af vores sikkerhed, og det bør være en del af ethvert lands militære og forsvarsmæssige strategi, at vi arbejder på at forebygge krige meget bedre, end vi gør i dag. Jeg har selv tidligere nævnt FN som en mulighed, og jeg har også nævnt udviklingsbistanden, og jeg har også nævnt, at vi skal være bedre til at konfliktløse.

Jeg er enig i, at Norge gør en særlig indsats. Jeg har f.eks. besøgt Columbia og set, hvordan I der har været med tll at lave en fredsaftale mellem regerinen og FARC. I var også med til at lave Osloaftalerne om Palæstina. Den slags skal vi have mere af - det nytter ikke noget, hvis vi kun tror, at det er våben, det drejer sig om.