15. Ulf Kristersson (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
15
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Jag fick två intressanta frågor. Den första gällde polariseringsrisker och bredare förutsättningar för nordiskt samarbete mot extremism, om jag uppfattade frågan helt korrekt. Jag vill kort säga att jag delar oron för betydande polarisering i nordisk politik. Vi i Norden brukar rätt ofta se att det som händer i amerikansk politik förr eller senare kommer även till våra länder. Det tycker jag inte att vi ska uppmuntra. Jag tror i grund och botten att den politiska kultur vi har haft i nordiska länder under mycket lång tid, med en förmåga att skilja på sak och person och en förmåga att ha en livlig debatt men i grund och botten respektera motståndares åsikter och ha en ton mot varandra som anstår ett civliserat samhälle, är något att ta vara på. Jag tycker att vi ska göra vad vi kan för att undvika att den mycket hårda polarisering vi sett under de senaste åren i många andra länder får fäste även hos oss.

Kan vi samarbeta mot extremism? Ja, utan tvekan, och delvis formellt. Det finns betydande samarbete över gränserna. Extremism tenderar ju att gå över gränserna. Jag tycker att vi ska ha ett starkt samarbete. Det gäller också på en europeisk nivå och numera även i Natosammanhang.

Jag fick också en fråga om den inre säkerheten. Det vore väl övermaga av mig att säga att Sverige just nu har så mycket att lära andra när det gäller inre säkerhet, skjutningar och gängkriminalitet. Det är väl snarare så att vi uppfattar att vi har att lära av andra länder. Det är ingen hemlighet att mycket av det som har skett i Danmark i rätt bred enighet de senaste åren har inspirerat många också i Sverige. Jag ber att få återkomma när vi har lyckats genomföra de rätt omfattande förändringar i lagstiftning och operativ styrka som jag tror kommer att krävas för att knäcka de kriminella gängen i Sverige.