154. Jouni Ovaska (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
154
Person
Talerrolle
Midtergruppen
Status
Waiting for transcription
Dato

Herr president! Bara en liten kommentar till Veronika.

Ehkä sopimus ei sinänsä ole se ainoa keino. Meillä nykyinen maailmanjärjestys on kriisissä: meidän kansainvälinen sopimusjärjestelmämme on kriisissä, YK on heikko, monenkeskinen yhteistyö ei toimi, eli pikemminkin meidän pitäisi rakentaa maailmaa, joka perustuu monenkeskiseen yhteistyöhön ja diplomatiaan. Näillä kentillä meidän pitää toimia, ja ennen kaikkea näillä kentillä Pohjoismailla on eniten annettavaa.

 

Skandinavisk oversettelse

Herr president! Bara en liten kommentar till Veronika.

Kanske är fördraget i sig inte det enda sättet. Vår nuvarande världsordning är i kris: Vårt internationella avtalssystem befinner sig i kris, FN är svagt, det multilaterala samarbetet fungerar inte, och därför borde vi snarare bygga en värld som grundar sig på multilateralt samarbete och diplomati. Det är på dessa områden som vi måste agera och det är framför allt på dessa områden som de nordiska länderna har mest att ge.