214. Guðmundur Ingi Guðbrandsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
214
Status
Waiting for transcription
Dato

Præsident. Kære parlamentarikere. Nu prøver jeg for første gang at tale på blandenavisk, så jeg har måske brug for lidt mere tid. Tak.

Jeg vil kort redegøre for Ministerrådets forslag til budget for 2023. Det samlede budget er ca. 987 mio. danske kroner. Den overordnede budgetramme fra 2022 videreføres dermed uændret.

Som bekendt vedtog statsministrene i august 2019 en ny vision for det nordiske samarbejde. Det er rammen for hele vores arbejde i det nordiske fællesskab og dermed naturigvis også for budgettet. Visionens fokus på et socialt bæredygtigt, et konkurrencedygtigt og ikke mindst et grønt bæredygtigt Norden har helt naturligt også medført en omprioritering af ressourcer mellem vores sekktorer.

Jeg sætter stor pris på, at Nordisk Råd er kommet med indspil til både de overordnede linjer i budgettet, handlingsplanen til udmøntning af visionen og konkrete initiativer i budgettet. Et godt og tæt samarbejde mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd er helt centralt for samarbejdsministrene. Jeg er derfor glad for at kunne sige, at også budgettet for 2023 er udarbejdet i tæt dialog med Nordisk Råd.

Drøftelsen om prioriteringerne i budgettet begyndte allerede på sessionen i 2021 og fortsatte igennem første halvdel af 2022. Som noget nyt indgik vi et kompromis om budgettet allerede i foråret 2022. Det er en god aftale, som prioriterer emner inden for bl.a. kultur, uddannelse samt miljø og klima. Som konkrete eksempler kan jeg nævne yderligere midler til flere af kulturhusene i Norden samt Kulturfonden, en nordisk ungdomsfond for klima og biodiversitet, opfølgning på Jan-Erik Enestams rapport om at styrke det nordiske civile kriseberedskabssamarbejde osv. osv.

Nordisk Råd har således sat et godt og tydeligt aftryk på budgettet for 2023. Som tiltrædende formand for MR-SAM vil jeg arbejde målrettet på at gennemføre budgetkompromiset og rapporterne til Nordisk Råd om, hvordan udmøntningen forløber i løbet af 2023. 

Jeg kan ikke i denne korte tale på retfærdig vis i detaljer gøre rede for alle de indsatser, som prioriteres i budgettet næste år. Jeg vil derfor nøjes med at konkludere, at budgettet næste år i meget vid udstrækning afspejler de prioriteringer, som Nordisk Råd har rejst i vores møder.

Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at det også er aftalt, at der skal være dialog mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd for så vidt muligt at åbne for en fælles forståelse af budgetrammer og -principper for den kommende budgetperiode. Der er allerede ved at blive fastlagt en proces til at sikre det, og det ser jeg frem til at være en del af. 

Jeg håber, I har forstået det hele. Og tak for ordet.