226. Johanna Karimäki (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
226
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Arvoisa rouva presidentti! Haluan ensiksi kiittää Martin Kolbergiä hyvästä puheesta puheenjohtajiston puolesta. Siinä oli tärkeitä asioita, kuten oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen.

Meillä Pohjoismaillahan on pitkät perinteet demokratian ja vakauden turvaajina ja ihmisoikeuksien puolustajina. On totta kai tärkeää, ettemme ole demokratioissa jonkin osapuolen puolella ja pysymme neutraaleina, mutta silti pidän tärkeänä sitä, että voimme olla käytettävissä välittäjinä ja sillanrakentajina eri konflikteissa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on tällä hetkellä vaatinut kansalaisjärjestöjen parin edustajan vapauttamista Espanjassa. He ovat olleet vuoden tutkintavankeudessa ilman tietoa oikeudenkäynnin ajankohdasta.

Toivokaamme kaikki, että tilanteeseen saadaan järkevä, demokraattinen, hyvä ratkaisu.

 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade fru president! Jag vill först tacka Martin Kolberg som höll ett bra anförande som talesperson för presidiet. Han nämnde viktiga frågor såsom respekten för rättsstatsprincipen.

Vi nordiska länder har ju en lång tradition av att trygga demokratin och stabiliteten och försvara de mänskliga rättigheterna. Det är naturligtvis viktigt att vi inte tar ställning för någon part i demokratier utan förblir neutrala, men trots det anser jag det viktigt att vi kan stå till förfogande som medlare och brobyggare i olika konflikter.

Människorättsorganisationen Amnesty har krävt frigivning av ett par representanter för medborgarorganisationer i Spanien. De har suttit i häkte i ett år utan att veta när rättegången ska äga rum.

Låt oss alla hoppas på en förnuftig, demokratisk och bra lösning på situationen.