23. Sanna Marin (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
23
Person
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Arvoisa presidentti! Varmasti kaikkein luontevin ja paras tapa on säännöllinen keskustelu. Meillä on monia aiheita, jotka ovat erityisesti meille Pohjoismaille hyvin tärkeitä, jotka me jaamme yhdessä, on kyse sitten ilmastonmuutoksesta, luontokadon estämisestä, ihmisoikeuksista, demokratiasta, oikeusvaltion kehittämisestä tai monista niistä kysymyksistä, mistä tänäänkin Pohjoismaiden neuvostossa keskustellaan. Meillä on yhteinen agenda näissä, ja meitä yhdistää tietenkin myös pohjoismainen hyvinvointivaltio, hyvinvointimalli, jota me olemme maissamme rakentaneet. Mutta sanoisin näin, että kaikkein paras tapa pitää yllä vuoropuhelua on käydä vuoropuhelua, pitää tiivistä yhteyttä, että meillä on hyvin mutkattomat keskusteluyhteydet toistemme kanssa, kuten itse ainakin koen, että meillä kollegoiden kanssa on.

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade president! Det naturligaste och bästa sättet är säkert en regelbunden dialog. Det finns många teman som är speciellt viktiga för oss nordiska länder och som vi delar, vare sig det gäller klimatförändringarna, att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden, de mänskliga rättigheterna, demokratin, att utveckla rättsstaten eller många andra frågor som vi diskuterar i Nordiska rådet även i dag. Vi har en gemensam agenda i dessa frågor och vi förenas naturligtvis också av den nordiska välfärdsstaten, den välfärdsmodell som vi har byggt upp i våra länder. Men jag skulle säga att det bästa sättet att upprätthålla en dialog är att föra en dialog, att ha nära kontakter och okomplicerade relationer med varandra, vilket åtminstone jag upplever att vi har med våra kolleger.