231. Magnus Ek (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
231
Person
Talerrolle
Mittengruppens talesperson
Dato

Fru president och kära nordiska vänner! Det har sedan lång tid varit en sanning att vi lever i en orolig omvärld, och med en orolig omvärld. Vi kan dessutom förvänta oss att våra samhällen kommer att behöva hantera kriser som vi i dag inte står fullt ut rustade att möta, och det är i ljuset av detta som jag tror att vi ska se presidieförslaget.

Efter ett års gott arbete av såväl ordförande Wille Rydman som de tjänstemän som varit med och tagit fram förslaget och gjort det möjligt ska vi i dag besluta om presidieförslaget om samhällssäkerhet. Det handlar till exempel om de kriser vi möter på grund av klimatförändringar och ett varmare klimat. Det handlar om att vi, de första generationerna i våra länders historia som inte har behövt blanda hälften bark i brödet, kanske i framtiden står inför matosäkerhet och ett läge där vi inte kan föda våra befolkningar.

Det handlar dock även om att kunna möta säkerhetspolitiska utmaningar som inte manifesterar sig på samma raka, militära sätt som de utmaningar tidigare generationer har behövt möta. En del av det handlar om gamla hot men i ny förpackning. Det är därför jag är glad över de skrivningar om hybridhot och hybridsäkerhet som har kommit med i detta. Vi måste kunna möta hot även mot det demokratiska systemet, såsom valpåverkan, och precis som på många andra områden bör vi möta detta i samarbete. Det handlar även om att kunna möta de cyberhot som våra länder utsätts för.

Precis som uttrycks i den här rapporten tror jag att detta görs bäst i samarbete. Det görs bäst gemensamt, och det görs bäst genom att vi tar del och lär av varandras erfarenheter. Därför ser jag fram emot att vi under den här sessionen kan anta de slutsatser som uttrycks i presidieförslaget om samhällssäkerhet.