235. Aron Emilsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
235
Person
Talerrolle
Nordisk Frihed
Dato

Fru president! Sommaren 2018 stod stora delar av Sverige i lågor. Skogsbränder rasade och rusade fram i stora delar av inte minst norra Sverige, liksom i delar av Norge och Finland. Det visade sig att vi befann oss i ett sårbart läge. Vi var helt beroende av att brandflygsflottor och stöd i beredskaps- och räddningsarbetet fördes in från andra europeiska länder – även ända nedifrån kontinenten, som Italien och andra länder. Det visade helt enkelt hur sårbara vi är.

Av alla frågor vi debatterar under den här sessionen skulle jag vilja påstå att det här batteriet av åtgärder i strategin för samhällets krisberedskap är det som kanske allra starkast ringar in både begreppet "nordisk nytta" och "Norden var dag", som ju är ett ledord för det svenska ordförandeskapet i år. Nordiska medborgare värdesätter högt att vi engagerar oss i sådana här frågor och att vi kan visa att vi gör konkret skillnad och konkret nytta.

Från Nordisk frihets sida framförde vi en deklaration förra sommaren, i samband med vårt sommarmöte i Sverige. Vi var överens om ett antal förslag om att just stärka den samordnade nordiska krisberedskapen. Jag är glad över att dessa förslag, jämte andra förslag från andra partigrupper, togs in och faktiskt vävdes ihop till ett starkt helhetsförslag som signalerar både samordning och fokus på sakfrågan, oavsett partigrupp eller avsändare. Det visar att vi kan stå enade när det handlar om slagkraftiga åtgärder för att just stärka den nordiska nyttan, och det är ett styrkebesked.

Jag vill tacka ansvariga tjänstemän och arbetsgruppen, som jag under perioder har varit en del av, för ett gott arbete. Jag ser fram emot fortsatt behandling – och implementering – av den här strategin.