255. Hans Wallmark (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
255
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppens talesperson
Date

Det Erkki säger förgiftar samtalet är alltså det säkerhetspolitiska val som Danmark har gjort, som Norge har gjort och som Island har gjort. Fundamenten för dessa länders utrikes- och säkerhetspolitik vilar på att de är medlemmar av Nato. Och då menar jag inte att det är att förgifta, utan det är snarast tvärtom: Det är att berömma dem. De har gjort korrekta vägval.

Det som är problemet eller utmaningen är att vi fortfarande tövar i två av de andra länderna därför att vi inte förstår att detta är ett pussel och att när vi väl har lagt det har vi samtliga länder runt vår gemensamma Östersjö i samverkan i ett utrikespolitiskt, försvarspolitiskt och säkerhetspolitiskt samarbete. Det är då vi kommer att öka säkerheten i Östersjöområdet. Det menar jag inte är att förgifta; det menar jag är att bidra.