257. Peter Hultqvist (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
257
Speaker role
Sveriges försvarsminister
Date

Ärade ledamöter! Det har varit intressant att lyssna på den här diskussionen och debatten. Den innehåller många olika dimensioner.

Först när det gäller Nordefco som en plattform för det nordiska samarbetet får jag nog säga att det är en rätt stabil plattform som utvecklas hela tiden. Jag ska nämna några punkter lite tydligt här.

Vi är överens om att stärka den transatlantiska relationen och alllihop jobba för det tillsammans. Vi är överens om att jobba tillsammans när det gäller totalförsvarsuppbyggnad, det vill säga det civila och militära försvaret tillsammans. Vi är överens om att utveckla Nordefco som en kriskonsultationsplattform. Det är något som direkt stärker Nordefcos mening och status, för det blir ju en institutionalisering av att vi kontaktar varandra i en krissituation. Vi utvecklar också ett särskilt system för hur detta ska gå till. Vi har bestämt att vi ska genomföra Arctic Challenge Excercise återkommande på flaggnivå. Den var senast en framgång. Vi ska fortsätta att arbeta med luftlägesinformation och utifrån det utforska en aktuell plattform för bredare samarbete. Vi fortsätter arbetet med att underlätta för militär rörlighet. Vi har projektet Nordic Combat Uniform. Vi försöker också samordna nordiskt arbete i förhållande till de försvarsindustriella utvecklingsprogrammen inom ramen för EU.

Om jag ska fortsätta att kommentera lite grann kan jag säga att klimatförändringarna skapar ett nytt läge, framför allt i Arktisregionen. Det öppnar också upp för militära spänningslägen som måste hanteras. Det hör ihop.

Den övningsverksamhet som sker leder till att vi tillsammans blir bättre. Genom att vi nordiska länder övar tillsammans men också tillsammans med andra länder övar vi faktiskt hur vi kan agera tillsammans i en krissituation. Det är någonting som jag tror har en tröskelhöjande effekt. Den övningsverksamhet som vi har, och som vi följer noga inom ramen för Nordefco, är oerhört viktig.

Jag ser inte någon motsättning mellan att utveckla Nordefco och att ha bilaterala samarbeten inom Norden. Norge och Finland har bilaterala samarbeten. Sverige har det med alla nordiska länder, Danmark likaså. Det här handlar om olika sakfrågor och dimensioner. Exempelvis har vi ett avtal med Danmark om möjligheter att använda svenskt luftrum i vissa lägen liksom vi kan använda deras luftrum i vissa lägen, vi har vissa danska landtransporter i Sverige, och så vidare. Vi får göra sådana här praktiska arrangemang allteftersom det visar sig nödvändigt och där vi ser en ömsesidig nytta.

När det sedan gäller diskussionen om Nato kan jag bara säga att jag som försvarsminister i ett militärt alliansfritt land inte upplever något tryck från något av de andra länderna i Nato på att vi ska gå med. Däremot är man väldigt intresserad av att fördjupa samarbetet. Vi jobbar tillsammans med Finland på ett väldigt konstruktivt sätt. Det går alldeles utmärkt att leva sida vid sida med varandra, även om vi har olika säkerhetspolitiska doktriner.

Lycka till med ert viktiga arbete!