267. Catarina Deremar (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
267
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Vad vore livet utan musik, och vad vore Nordiska rådet om vi inte fick dela ut årets musikpris? Det vill vi göra även i framtiden. Vi har flera gånger här i sessionen hört våra främsta ledare lyfta vikten av vår kultur. Det kan vara så att det gäller på alla punkter utom när vi kommer till ekonomin. Men vi får inte för den sakens skull stoppa utvecklingsarbetet, utan vi måste kämpa vidare tillsammans.

Att hitta miljöer där man får utveckla sitt konstnärskap och kulturskapande är väldigt viktigt, i synnerhet för unga talanger. I detta fall handlar det om våra unga musiker. Att skapa ett nordiskt center för musiktalanger är ett sätt att knyta samman barn och unga inom kulturen i Norden. Vi önskar att fler får chansen att utveckla sitt musikaliska intresse. Detta ska inte ses som en konkurrent till kulturskola eller kommunal musikskola, utan just som ett komplement. Barn och ungdomar behöver olika vägar för att hitta fram till sin musikaliska bana, eller vilken konsttyp det nu handlar om. Vi behöver därför öppna upp för fler vägar.

Vi politiker måste ta vårt ansvar och se till att skapa de här miljöerna, där fler får möjligheter att utveckla sig. Vi behöver fler musiker i Norden, och vi behöver mer musik i världen. Låt oss hjälpas åt och se till att det blir så! Jag önskar att Nordiska rådet kan skicka denna rekommendation vidare till våra regeringar.