281. Daniel Riazat (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
281
Person
Talerrolle
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Dato

Alla människor har rätten att söka asyl. Under de senaste åren har de nordiska länderna på olika sätt förändrat sin politik och försämrat rätten till asyl i sina respektive länder. Även om det är upp till varje lands beslutsfattare att göra dessa avvägningar bör vissa principer upprätthållas och mänskliga rättigheter respekteras.

Vi ser exempel efter exempel, vecka efter vecka, på bland annat ensamkommande barn som utvisas till länder som Afghanistan, där man senare hittar dem döda. Vi ser också exempel på barn som på grund av hotet att utvisas till ett osäkert land där det råder krig tar livet av sig eller försöker att begå självmord.

Är det här någonting som ni som beslutsfattare vill leva med? Är det någonting som vi hade accepterat om det hade rört sig om människor i våra grannländer här i Europa? Jag tror inte det. Därför menar vi att ingen ska utvisas till ett land där dennes liv eller frihet riskerar att hotas, även om man har fått avslag på sin ansökan om asyl.

Eftersom asylrätten har sina begränsningar ser vi vikten av att de nordiska ländernas asyllagstiftningar även omfattar möjligheten att få asyl av humanitära eller särskilt ömmande skäl för att till exempel klimatflyktingar eller människor som förföljs på grund av sin sexuella läggning också ska kunna få asyl.

Jag menar att den här frågan handlar om vilka samhällen vi vill leva i. Vi i den gröna vänstergruppen i Nordiska rådet menar att det handlar om värdighet och om mänskliga rättigheter. Jag vet att vissa partigrupper likställer människor med en summa pengar. Man jämför människoliv med kostnaden för att i ett tidigt skede ta emot människor som har flytt från de krig som våra egna länder har bidragit till att starta. Men jag är en av dem som är på plats tack vare den solidaritet som folket i min hemstad Falun och Dalarna visade. Jag var ett flyktingbarn som kom till Sverige från ett land där det rådde osäkra förhållanden. Jag var också ett barn som på grund av den möjlighet och solidaritet som visades mig i Sverige kan stå i denna talarstol i dag och vara en av de beslutsfattare som är med och stiftar lagar här i Norden.

Med detta sagt vill jag säga: Ge fler människor chansen och stå upp för de människor som är på flykt, för ingen människa är illegal!