286. Sebastian Tynkkynen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
286
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Meillä Vapaassa Pohjolassa uskotaan sananvapauteen ja omantunnonvapauteen, ja minä itse esimerkiksi olen tämän esityksen takana. Kaikki rasismin vastainen työ on erittäin tärkeätä, ja valitettavasti meillä on vielä paljon rasismia myös Pohjoismaissa. Ymmärrän, että tämän esityksen pystyy tulkitsemaan myös sillä tavalla, että käytännön toteutus tulisi lähtemään tämmöisistä, mitä kutsutaan ehkä vasemmistolaisiksi  intersektionaalisiksi lähtökulmiksi. Toki toivoisin, että tämä ei menisi siihen, mutta tämmöistä ohjelmaa, missä ihan puhtaasti vastustetaan rasismia, kannatan.

Haluan myös todeta, että meillä on tosiaan paljon ihmisiä, jotka joutuvat kokemaan syrjintää, ja haluan vielä erityisesti nostaa esiin vammaiset. 15 prosenttia meidän kansalaisista on vammaisia ihmisiä, ja varsinkin jos vammat ovat näkyviä, niin he joutuvat kokemaan ihan valtavan paljon syrjintää. Haluaisin aina pitää vammaiset mukana silloin, kun puhutaan syrjintäongelmista. 

 

Skandinavisk oversettelse

Vi i Nordisk Frihet tror på yttrandefrihet och samvetsfrihet, och till exempel jag själv stödjer denna proposition. Allt arbete mot rasism är mycket viktigt, och tyvärr har vi fortfarande mycket rasism också i de nordiska länderna. Jag förstår att förslaget också kan tolkas så att det praktiska genomförandet kommer att utgå från något som kanske kunde kallas ett intersektionellt vänsterperspektiv. Jag skulle naturligtvis önska att det inte blev så, men jag stödjer ett program som helt enkelt motsätter sig rasism.

Jag vill också konstatera att många människor faktiskt utsätts för diskriminering, och jag vill särskilt lyfta fram personer med funktionshinder. 15 procent av våra medborgare är personer med funktionsnedsättning, och i synnerhet om funktionsnedsättningen är synlig utsätts de för väldigt mycket diskriminering. Jag skulle önska att vi alltid skulle inkludera funktionshindrade då vi diskuterar diskriminering.