31. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
31
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Det er et svært alvorlig tema. Det som skjer med forflytning av folk, deriblant barn, trolig mot deres vilje, er et svært alvorlig tema. Det gjenstår en god del etterforskning for å få et klart bilde av omfanget av det. Vi har ikke diskutert dette blant statsministrene i dag.

Det vi har vært tydelige på, er at vi har fordømt Russlands krigføring som et grovt brudd på folkeretten. Den er et brudd på krigens folkerett og reiser spørsmål om krigsforbrytelser. Norge og de andre nordiske landene har sammen bedt om at det samles inn bevis gjennom etterforskning, slik at det potensielt kan reises sak mot både de militære og de politiske lederne for den krigføringen som foregår. Omfanget av en slik eventuell tiltale må man komme tilbake til når det er gjort etterforskning, og da vil jeg på våre vegne ikke utelukke noe rundt det.

Det er veldig mye rundt denne krigen som vi ennå ikke har full oversikt over. I deler av landet er det ikke tilgang på informasjon, og det sier noe om hvor uhyggelig og alvorlig denne krigen er.