312. Linda Ylivainio (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
312
Person
Talerrolle
Mittengruppen
Dato

Herr president! Då kommer vi in på nästa aspekt på detta svåra problem, nämligen den fråga som egentligen borde vara en huvudfråga. Men när man har hört dagens debatt undrar man om detta egentligen är en huvudfråga i Nordiska rådet. Det handlar om frågan om det nordiska mervärdet.

Vi menar att den problematik som NGV och du förtjänstfullt lyfter fram hanteras bäst av respektive nationell lagstiftning. Detta är så pass svåra frågor att varje lands lagstiftning och varje lands behöriga myndigheter måste reda ut hur det förhåller sig med det oklara rättsläget och hur man kan stötta de adopterade i de här svåra processerna. Till skillnad från NGV tror inte vi att man bäst gör detta genom att gå drastiskt fram på nordisk nivå och fatta ett så här drastiskt beslut. Vi är oroliga över att det kommer att splittra familjer och skapa sår i stället för att läka och hela människor.