314. Paula Bieler (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
314
Person
Talerrolle
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Herr president! Mycket har redan sagts om att detta är komplexa frågor och att det är komplicerat. Det är olika lagstiftningsprocesser som inte behöver synkroniseras till en enda just för att vi har valt olika vägar.

Under de diskussioner vi har haft har det också varit stor enighet i utskottet om att det är viktigt att ta den här problematiken på allvar. Vi har även diskuterat frågan om att eventuellt ta in yttranden från de olika ministrarna gällande hur man nu arbetar med att säkerställa att man har vidtagit de åtgärder som behövs för att inte barn som i princip är kidnappade ska adopteras bort.

Att från det gå vidare med ett förslag som i grunden går ut på att i ett enda svep stoppa alla adoptioner från länder av det här slaget skulle dock vara att ett alldeles för stort penseldrag. Frågan är, vilket vi också har varit inne på: Är det bästa sättet att göra detta i Norden att, här och nu, fatta ett sådant beslut i Nordiska rådet? Jag tycker inte det, utan jag tycker att det bästa vore att först se över hur problembilden ser ut i dag.

Ska man gå vidare med något förslag på det här området, vilket jag förvisso inte är helt främmande för, måste man börja i rätt ände – med ordentliga underlagsanalyser. Hur jobbar vi i dag? Var finns det problembilder med samarbetet, om det finns några? Påvisa behovet av den nordiska nyttan med att vi synkroniserar oss, om det är det som är problemet! Jag tror inte att det är det som är problemet, utan jag tror att vi har en stark samsyn i våra nordiska länder kring vad man behöver bekämpa. Då måste vi först säkerställa att det finns ett faktiskt problem och inte gå vidare med ett förslag som i grunden helt enkelt innebär att vi ska stoppa allting.