316. Paula Bieler (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
316
Person
Speaker role
Nordisk Friheds talsperson
Date

Herr president! Förslagets rubrik och det som man ska samarbeta kring är just att stoppa det helt och hållet. Jag tycker inte att man ska börja i den änden och säga att allting ska stoppas, för jag utesluter inte att det också kan gå till på rätt sätt, och då tycker jag att det är fel ingång i den här diskussionen att säga att vi måste samarbeta för att stoppa, punkt. Det är det som har varit min största invändning.

Sedan utesluter jag inte att det kan finnas en nordisk nytta, men då måste man börja i rätt ände och identifiera exakt vad den nyttan är. Är det att vi inte samarbetar och inte har en synkroniserad syn som är problematiken? Har vi saker att lära av varandra? Man kan börja med att försöka inhämta information om hur vi jobbar i de olika länderna för att komma till rätta med problematiken, i den mån den finns i dag och i vilken omfattning, i stället för att gå vidare med förslaget så som det är utformat nu.