338. Liselott Blixt (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
338
Talerrolle
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Tak, hr. præsident. Jeg vil sige, at vi fra Nordisk Friheds side synes, det er et rigtig godt forslag. For det her drejer sig ikke kun om, hvordan man binder CO2, det drejer sig ikke kun om, at man skal have noget skovrejsning, men for os gælder det også om, at de informationer og de ting, man allerede ved i dag, skal man altså gøre meget mere ud af kommer ud hos den enkelte borger, hos den enkelte kommune, hos den enkelte region.

De sidste talere, jeg hørte, talte meget om skov, og det er åbentbart også det, man ved mest om ude hos borgerne. Man rejser skov, og det gør vi også flere steder i Danmark. Men der er rigtig mange andre ting, vi skal gøre. Vores landbrugsjord er blevet tæret de sidste mange år, fordi man laver en anden form for landbrugsjord, end man gjorde tidligere. Det, man ved - det er der lavet prøver, projekter, på - er, at man, hvis man hæver det, der hedder humusindholdet i jorden, så kan lagre meget mere CO2 i den landbrugsjord, vi har, og det er også det, jeg tror at det her forslag går ind og bakker op om.

Vi ved, at vores vandhuller, vores vådområder, har en stor andel i at lagre den CO2, der er nødvendig. Vi ved f.eks., at sådan noget som ålegræs - vi har et projekt i Danmark, som viser det - kan lejre rigtig meget CO2, og nogle af de her ting, som vi faktisk allerede ved, skal vi være bedre til at informere om og komme ud med. Det er rigtig fint, at man laver et forslag om, at vi skal øge indsatserne og prioritere det, men jeg ved da selv, at der, når man sidder ude i en kommune, ikke er ret mange helt ude hos borgerne, der ved, hvad det mere er der skal gøres. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik med ind i forslaget: Hvordan indsamler vi den viden, vi har? Hvordan sikrer vi, at det kommer ud? Hvordan sikrer vi, at vi vil gøre brug af alt det, vi faktisk allerede ved i dag? Tak.