350. Anders Eriksson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
350
Talerrolle
Midtergruppen
Status
Waiting for transcription
Dato

Fru president! Jag vill först tacka kollegan Staffan Eklöf för en bra presentation. Från Mittengruppens sida är vi också nöjda med utskottets betänkande över medlemsförslaget om nordiskt samarbete när det gäller bekämpning av invasiva arter. Likaså är vår grupp mycket positiv till det faktum att ministerrådet tydligt inkluderar detta ämne i samarbetsprogrammet för miljö och klimat under innevarande period.

Bekämpningen av invasiva arter är en aktuell problematik som länge varit en utmaning på grund av internationell handel men nu i allt högre grad också på grund av klimatförändringarna.

Just nu står speciellt jordbruket inför utmaningar på grund av Ukrainakriget och de handelshinder som uppkommit direkt eller indirekt som en följd av kriget. Branschen, som redan en längre tid haft lönsamhetsproblem, främst på grund av orimliga priser på bränsle, gödning med mera, står inför stora utmaningar. Alltså vore det av stor vikt att vi som beslutsfattare gör vad vi kan för att minska de risker jordbrukarna är utsatta för på kort sikt eller, som i detta förslag, på lång sikt.

Klimatförändringarna kan föra med sig oväntade problem som är svåra att förutse, och detta är problem som vi endast kan lösa tillsammans. Då vi vet att våra myndigheter redan samarbetar väl på denna front anser Mittengruppen att vi inte behöver en separat institution, precis som utskottet också förordade. Dessutom ställer vi oss positiva till att utskottet för en debatt om respekt för markägande men att man ändå har landat i att snabba bekämpningsaktioner från myndigheterna behövs, vilket lagstiftningen i åtminstone en del av våra länder redan tillåter.