379. Anna Starbrink (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
379
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Jag har suttit ganska långt bak i salen. Det är första gången jag står i talarstolen, och det känns fantastiskt. Ni ser väldigt fina ut allihop! Ingen kan tro att ni i fyra dagar har jobbat hårt för invånarnas bästa, men det har ni verkligen gjort.

Vi vet att medborgarna anser att det nordiska samarbetet är viktigt. När vi är i så oroliga tider är jag övertygad om att invånarna uppfattar vårt samarbete som än mer angeläget. För att vi ska leva upp till medborgarnas förväntningar och vara relevanta måste vi också ha en stark förankring i de nationella parlamenten.

President! Mittengruppen stöder förslaget. Vi har tidigare framfört detsamma, men med andra ord. Vi har talat om ett förnyat mandat för Nordiska rådet. Vi har talat om att vi behöver stärka och formalisera vårt arbete kring utrikes‑, säkerhets- och försvarssamarbetet. Vi har talat om en nödvändig revidering av Helsingforsavtalet. Från Mittengruppen menar vi att frågan om Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets relevans är akut, liksom frågan om relationen mellan de två organisationerna.

Med förnyat mandat för Nordiska rådet menar vi att de nordiska parlamenten och regeringarna ska se över Nordiska rådets uppdrag. Vad vill parlamenten uppnå genom att delegera det nordiska samarbetet till Nordiska rådet? Jag tror inte att det finns ett svar på den frågan. Jag tror att det här är någonting som vi måste diskutera mer. Vi är 87 delegater i Nordiska rådet. Alla är vi också medlemmar i våra nationella parlament. Det är en fantastisk resurs som vi ska använda oss av. Den nationella förankringen blir ju en logisk följd av att alla är överens om spelreglerna och att Nordiska rådet använder våra mandat och delegationer för att driva de gemensamma nordiska frågorna och på så vis skapa en stor relevans.