399. Mikael Staffas (Indlæg)

Herr ordförande! Om jag uppfattade det hela rätt så drogs Färöarnas förslag tillbaka. Var det inte så? Nej. Jag ber om ursäkt. Som ledamot av den åländska delegationen stöder jag naturligtvis de självstyrande områdenas arbete med att utveckla sig framåt och ta alla möjligheter. När vi står i den här salen känns det väldigt bekvämt att kunna prata om utveckling av självstyrande områden och det stöd som vi behöver från alla parlamentariker i Norden när vi ska göra våra framåtsträvanden. Vi har tidigare pratat om språket som avgörande för samarbetet i Nordiska rådet. Språket är också avgörande i samarbetet inom länderna i Nordiska rådet. Jag ska inte göra det här till en språkfråga utan bara berätta att vi stöder Färöarnas arbete med att gå vidare med utvecklingen.