401. Karin Gaardsted (Indlæg)

Tak for det, hr. præsident. Jeg tager ordet, fordi jeg synes, at sagen er ved at tage en rigtig god drejning. Jeg vil faktisk gerne takke Færøernes statsminister, Axel Johannesen, for den imødekommelse, som kom her for et øjeblik siden. Jeg vil gerne gøre det, som du sagde, til mit forslag, så vi i dag ikke foretager nogen afstemning, men udsætter den til næste år, med det løfte fra de danske venstrepolitikkere og de danske socialdemokratiske politikkere, at vi vil tage sagen op i delegationen derhjemme i et ærligt forsøg på at se, om vi kan komme et skridt videre for at nå hen imod det ønske, som Færøerne har.

Så for god ordens skyld og for ikke at skabe mere forvirring skal det være mit ønske her, at vi ikke stemmer i dag, men stemmer næste år. Hvis vi skal stemme i dag, bliver de danske socialdemokrater nødt til at stemme imod Færøernes ønske. Tak for ordet.