79. Jorodd Asphjell (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
79
Speaker role
Præsidiet
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Takk, president, og takk til Islands statsminister for en god framleggelse av formannskapsprogrammet for Ministerrådet for neste år. Vi i Norge ser fram til å samarbeide godt med Island, ettersom vi skal ha formannskapet i Nordisk råd. Det blir spennende.

Ikke minst er det godt å se at Island trekker fram dette med grønn omstilling, likestilling og fred så tydelig i sitt program. Det blir spennende. Vi kan lære mye av hverandre på dette området. Nå ser vi at Island er på topp igjen i World Economic Forums årlige «Gender Gap»-rapport når det gjelder likestilling. På de øverste fem plassene er det fire nordiske land. Det sier at vi som Nordisk råd og nordiske land setter dette høyt på dagsordenen, og det er viktig. Likestillingsområdet har mye å gå på ennå, på tross av at vi gjør det godt i disse rapportene. Det er viktig å ha med seg, så dette samarbeidet ser vi veldig fram til.

Nå har vi også satt i gang et arbeid med flerårig handlingsplan i Nordisk råd, og det vil være en god mulighet for at både Ministerrådet og Nordisk råd kan samhandle på flere områder for å skape en trygghet med hensyn til de prioriteringene vi skal ha framover, og ikke minst å nå statsministrenes visjon; at vi skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030.

I en urolig verden er en levende debatt i slike plena viktig for at vi også skal komme videre i vårt arbeid, i våre visjoner og for å nå de målene vi har. Nylig hadde vi møte med den islandske samarbeidsministeren for å starte arbeidet for neste år, og det var et veldig godt møte. Vi skal ha et nytt møte allerede i desember for da å se på hvordan vi kan lage gode møtepunkter, slik at Norge og Island kan samarbeide godt. Våre tre hovedpunkter i programmet som skal presenteres på torsdag, er et trygt, grønt og ungt Norden, så dette sammenfaller veldig godt med Islands program. Vi ser fram til å jobbe sammen om det nå. Takk skal dere ha.