89. Pekka Haavisto (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
89
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Bästa president, parlamentariker, kolleger, bästa nordiska vänner! Vi för denna diskussion under en tid då säkerhetssituationen är allvarligare och mer oförutsägbar i Europa sedan det kalla kriget. Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin och vi har tillsammans ett starkt engagemang för säkerhet.

Att alla nordiska länder håller på att bli medlemmar i Nato ökar möjligheterna för ännu närmare nordiskt samarbete. Vi har stärkt vår samarbetsförmåga redan under ratificeringsprocessen. Finlands och Sveriges kommande Natomedlemskap höjer tröskeln för användandet av militär kraft i Östersjöregionen. Detta kommer att ha en långsiktig positiv effekt på stabiliteten i regionen.

De nordiska länderna har goda förutsättningar att fördjupa samarbetet kring krisberedskap och försörjningsberedskap. Genom samarbete kan vi undvika störningar i försörjningen och kriser som sprider sig i hela regionen. Mångfalden av säkerhetshot i våra närområden har dessutom ökat, till exempel hybridpåverkan och säkerhetsutmaningar som anknyter till energisäkerhet eller ny teknik. Detta visade sabotaget på Nord Stream oss.

Det är viktigt att vi vet hur vi kan hjälpa varandra i verkliga tider av nöd. Det är viktigt att vi också tillsammans ökar vår insats för främjandet av den globala säkerheten. Våra gemensamma värderingar och intressen ger en god grund till detta. – Tack.