90. Eva Kjer Hansen (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
90
Talerrolle
Fiskeri-, samarbejds- og ligestillingsminister
Dato

Jeg vil gerne kommentere to ting. Den ene ting er om "Norden i Skolen", for jeg er fuldstændig enig med Mogens Jensen i, at det er et vigtigt projekt, og vi kan se på evalueringen, at man faktisk får fat i rigtig mange skoleelever. Derfor er det godt. Og derfor, og det er bare, for at der ikke skal herske tvivl om, hvordan budgettet, sådan som det foreligger, ser ud: Foreningen vil få det samme generelle støttebeløb som i tidligere år, og den vil kunne prioritere inden for det støttebeløb. Derudover kan man søge om midler i Nordplusprogrammet, og det er jo det, som foreningen med stor succes har gjort i mange år. Så man kan altså som hidtil få del i midlerne fra Nordplus til netop "Norden i Skolen". Så er der derudover som et tredje element det, at embedsværket på undervisningsområdet har øremærket 100.000 DDK til information om "Norden i Skolen" i 2019, og det er ud fra, at kendskabet er for lille.

Så til Mogens Jensen: Svaret er, at der burde være alle muligheder for at fortsætte det gode projekt, og at det faktisk er et område, der er prioriteret. Det er det svar, jeg kan give, efter at vi har fået afklaret, hvordan budgettet ser ud. Det, som jeg også synes Mogens Jensen skal bemærke, er jo tilsagnet fra politisk hold om, at vi faktisk synes, det er et vigtigt arbejde, der bliver gjort på det her felt. Så er der yderligere tvivl, må vi have samlet op på det.

Så lige en anden ting, nemlig en kommentar til det om ligestilling og kvindernes position. Jeg synes, at det er ualmindelig vigtigt at få rejst diskussionen om kvinders ret til egen krop. Det er en god værdimæssig debat, som vi kan have med hinanden, om, hvordan kvinders situation er. Vi oplever f.eks., og jeg kan se det i undersøgelser, at seksuelle krænkelser i meget stort omfang foregår, og at det i høj grad er kvinderne, det går ud over. Vi kan se, at de nye digitale muligheder på de sociale medier faktisk er med til, at seksuelle krænkelser - det er så her de ikkefysiske, men dem, der foregår digitalt - foregår i meget stort omfang. Så jeg synes, at det er en rigtig vigtig værdimæssig diskussion, som vi kan tage med hinanden, i forhold til netop det fælles værdigrundlag, som vi har i de nordiske lande. Så tak for at sætte det på dagsordenen.