95. Per-Arne Håkansson (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
95
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Christian Juhl lyfter fram en problematik och en aktuell fråga som utifrån händelser och skeenden under de senaste åren har förändrat situationen för många i världen. Detta har också påverkat de nordiska ländernas engagemang. Långsiktigt är utgångspunkten, som jag ser det, att vi behöver stärka resurserna för det internationella engagemanget. Det har dock tagits akuta initiativ för att hantera frågor som har krävt kortsiktiga lösningar.