Aron Emilsson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
214
Person
Talerrolle
Uden partigruppetilknytning, Sverigedemokraternes talsperson
Dato

Herr president och medlemmar av Nordiska rådet! Inledningsvis vill jag deklarera att vi i den sverigedemokratiska gruppen står bakom vår reservation i betänkandet. Vi yrkar därför avslag på utskottets förslag och bifall till reservationen.

Det är uppenbart att invandrings- och integrationsfrågorna är årets stora frågor. I och med samarbetsstrategin från samarbetsministrarna och välfärdsutskottets betänkande föreslås de nu på allvar bli en del av det nordiska samarbetets gemensamma projekt. Dessutom noterar vi att den enda större nya budgetsatsning som föreslås riktas mot insatser på just detta område. Integrationsfrågorna är således här för att stanna.

Sverigedemokraterna är i grunden positiva till en gemensam nordisk strategi för integration och till utbyte av erfarenheter och insatser. Vi har i någon mån blivit den centrifugalkraft i svensk politik som drivit fram en ny problembeskrivning över partigränserna och en förståelse för att integrationspolitiken i sin nuvarande form har misslyckats. En gemensam nordisk agenda kan skapa bättre förberedelse, analys och verktyg på nordisk nivå.

I delar instämmer vi således i utskottets betänkande, men vi menar att man gör en ofullständig analys. Vi har valt att i vår reservation bland annat betona vikten av att man innan projektstöd ges knyter till sig kunskap om och utvärdering av vad som är verkningsfulla åtgärder. I vår mening saknar alltför många insatser i form av subventioner och öronmärkta medel, som ibland ges till kontraproduktiva integrationsinsatser, konsekvensanalys generellt. Utan kloka skrivningar finns det risk för det även här.

De förslag vi hittills har sett kan alltså i delar vara bra men behöver föregås av kunskapsmål och preciseras, och det är det tillägg vi gör i vår reservation. Integration måste handla om integration i nordiska språk, kultur, samhällssystem och värderingar. Där har vi ett fokus att gemensamt sträva efter.