Bjørt Samuelsen (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
318
Talerrolle
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Dato

Ærede præsident. Dette er et meget vigtigt forslag, som handler om ungdomsledighed. Jeg holder med den foregående taler, Peter Johnsson, som påviste, at dette burde have været hovedtemaet på sessionen, og at det måske er lidt synd, at det kommer mod slutningen her. Men der har jo været konference om det i går, og det er vældig vigtigt, at de nordiske regeringer gør sig stor umage for at få ledighedstallene for unge ned.

Vi må tage det alvorligt, at der i Europa og Norden vokser en generation unge op, som ser ud til at have betydelig dårligere udsigt til vækst i velfærden i forhold til, hvad vi som forældregeneration og vore forældre havde. Al ledighed er meget alvorlig, men for unge har det selvfølgelig konsekvenser for resten af deres liv, og det kan også få konsekvenser for kommende generationer og deres børn.

En kompliment til det svenske ordførerskab, som har lagt et program for dette vigtige tema, som skal være et indsatsområde i deres formandskabstid.

Konferencen, som afholdes i maj næste år, er meget vigtig, men jeg vil gerne henvise til, at vi er nødt til at sætte mere fokus på at ansvarliggøre virksomheder, særlig store virksomheder, og få erhvervslivet til i højere grad at tage dette spørgsmål alvorligt og forpligte sig til at tage flere lærlinge ind og sætte flere unge i arbejde. Her tænker jeg særlig på disse milliardinvesteringer, som vi har på alle de nordiske statsbudgetter hvert år. Vi er nødt til at stille krav til, at de, som får disse opgaver, også tager et større ansvar i forhold til arbejdsløsheden.

Vi har set meget gode resultater, blandt andet i Norge, som jo har den laveste ungdomsarbejdsløshed, og jeg synes, at vi i større grad skal komme med de eksempler på gode resultater med hensyn til det tema, jeg nu har taget frem, og sætte nogle meget konkrete mål for alle de nordiske lande, for vi skal have den arbejdsløshed ned, når det i nogle af de nordiske lande er hver fjerde unge under 25, som er arbejdsløs. Tak, herr præsident.