Christian Juhl (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
347
Talerrolle
Præsidiets talsperson
Dato

Tak for det. Der er enormt stor interesse for Arktis, der er mange aktiviteter, og den kommercielle interesse for at tjene penge er enormt stor – det så vi på Arctic Circle, hvor mere end 2.000, fortrinsvis fra virksomheder, der ønsker at tjene penge, deltog.

Indsatsen kan styrkes, og set med vores øjne er der tre hovedområder, vi hele tiden skal have for øje. Det første er selvfølgelig klimaet og miljøhensynene. Det er en meget sårbar natur, vi arbejder med, når vi arbejder i Arktis, og derfor skal vi holde fast i, at vi skal tage det mest optimale hensyn. Efter min personlige mening bør vi lave et internationalt forbud mod udvinding af olie i Arktis, da det vil have katastrofale følger – vi hørte det også i forbindelse med heavy fuel på skibene – hvis man udvinder olie, og der sker et uheld, for det er næsten umuligt at rydde op efter olieforurening i så kolde områder. Det bør komme med på listen over opgaver, som man må se på internationalt.

Det andet område er hensynet til de mennesker, der bor der, og det er vigtigt, at vi som nordisk princip fastholder, at det er de mennesker, der bor der og skal leve der – ikke de virksomheder og mennesker fra andre dele af kloden, som ønsker at være der for at tjene penge – vi primært skal tage hensyn til, og det har vores grønlandske venner jo givet klar besked om.

Det tredje punkt, som er enormt vigtigt, er, at der sker en afmilitarisering. Jeg er enig med Bertel Haarder i, at vi selvfølgelig skal have et godt forhold til vores russiske naboer, men det er dem, der i øjeblikket opmilitariserer i Arktis, og det er ikke godt. Vi er nødt til at sige, at hovedprincippet for alle konflikter i Arktis er dialog og forhandling. Vi er nødt til at fastslå, at det er det princip og inden andre principper, der skal bruges i Arktis, og derfor skal man gerne fjerne våbnene i Arktis, og man skal starte med atomvåbnene.