Hans Wallmark (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
202
Person
Talerrolle
Den Konservative Gruppe
Dato

Fru president! Som representant för Skåne är danskan naturligtvis hemlandstoner, allra helst när man på danska uttrycker behovet av att understryka Transatlantiska länken, Norden och Baltikum. Detta kan vi från den konservativa gruppen fullt ut dela.

När nu Baltikum nämns tycker jag att det skulle vara intressant att höra ministern utveckla lite tankar kring detta med energifrågor. Energifrågor har ju också en säkerhetsdimension. Från de baltiska länderna uttrycks nu en oro inför de två reaktorer som håller på att uppföras i Belarus. Jag undrar om det finns någon form av nordisk hållning till detta. Den andra frågan gäller Nordstream 2, som vi återkommande haft uppe här på Nordiska rådets sessioner. Jag vet att man nu funderar på en ny lagstiftning i Folketinget. Skulle ministern kunna utveckla något kring detta? Jag tror att det är väsentligt att vi tar energifrågan på allvar som en del av säkerhets- och utrikespolitiken.