Jorodd Asphjell (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
118
Talerrolle
Talesperson för den Socialdemokratiska gruppen
Dato

Dette er et forslag om å etablere et felles arktisk urfolks filmfond – Artic Indigenous Film Fund.

Internasjonalt Samisk Filminstitutt, som ligger i Karasjok i Norge, etablerer i 2017 sammen med partnere i Grønland og i Canada et slik fond. Formålet med dette arktisk urfolks filmfond er å støtte filmproduksjoner og co-produksjoner av og med urfolk i arktiske områder.

AIFF skal fremme det arktiske urfolks filmproduksjoner og co-produksjoner av høy kvalitet, som fokuserer på urfolks språk, kultur, klima og miljø og urfolks rettigheter og kunnskap.

For fjorten dager siden var jeg så heldig å få være med på Nordisk kulturfestival i Nuuk på Grønland. Samtidig ble det også arrangert Nuuk International Film Festival. Der fikk vi presentert kortfilmer fra arktiske områder, spesielt fra Grønland, og ikke minst også en langfilm – produksjoner som var av meget høy kvalitet, som setter fokus bl.a. på urfolk og deres utfordringer og muligheter.

Jeg tror at det å få etablert et filmfond med et slikt fokus er viktig. Vi ser at flere og flere reiser til de arktiske områdene, på bakgrunn av klimaendringene vi ser der. Områder blir mer tilgjengelige, og det blir mer og mer turisme. Derfor er det også viktig at urfolks rettigheter blir ivaretatt på en god måte.

Arktiske urfolks filmfond representerer ytringsfrihet og er en forutsetning for å sikre rettighetene og framtiden til urbefolkningen som lever i arktiske områder.

Så forslaget vårt er at vi ber Nordisk råd utrede muligheten for at ministerrådet kan støtte et slikt filmfond for produksjon av film i disse områdene.