Jorodd Asphjell (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
324
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dato

Sosialistisk gruppe støtter budsjettforslaget slik det er forelagt. Den prosessen vi har hatt i forkant, har vært god. Vi har, formennene i alle de ulike utvalgene, hatt muligheten til å delta på møter med presidiet for å gå gjennom forslag til budsjett og komme med innspill. Men på tross av det ser vi at det er en klar nedgang i budsjettmidler til Nordisk råd og Ministerrådet. Det er en utfordring. Alle har vi en felles interesse av å ha en vekst på forskjellige områder. Og jeg tenker at når budsjettene ikke blir prisjustert, indeksregulert, fra de nordiske landene – hvis jeg har forstått det riktig – er det en utfordring med hensyn til vår aktivitet.

For den komiteen jeg er leder av, kunnskap og kultur, er det en klar nedgang. Det omfatter mange områder knyttet til barn og unge, til skole, til kultur osv. Men vi kommer til å støtte det forslaget som foreligger, men vi vil jo håpe at budsjettene til Nordisk råd framover vil øke, slik at det samarbeidet vi har, blir bedre.