Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
116
Talerrolle
Talesperson för den Socialdemokratiska gruppen
Dato

Det er gode spørsmål.

Folkehøyskoleideen er en eksamensfri skole, som mange tar etter at de har gått ferdig gymnasium i videregående skole. De ønsker å gjøre noe annet før de eventuelt starter på høyskole eller universitet.

I dag finansieres dette for det meste ved at elevene betaler en egenandel til skolen både for aktiviteter, for reiser og studieturer. Samtidig har vi i Norge et folkehøyskoleråd som kan gi x antall tusen kroner i støtte per elev. Det er på en måte en kryssfinansiering. Når det gjelder skolen vi har i Sverige, gir Ministerrådet støtte til den nordiske skolen der.

Jeg tror at gjennom dette arbeidet kan vi se på hva som kan gjøres. Jeg ser for meg at det nordiske høyskolerådet eventuelt må ta imot søknader. Hvis fem skoler i Danmark søker, fire skoler i Norge søker eller x antall skoler i Finland søker, er det dette folkehøyskolerådet som avgjør hvilken skole som skal godkjennes som en nordisk folkehøyskole. Da får vi komme tilbake til hvordan dette kan organiseres faglig, pedagogisk og ikke minst også økonomisk.