Karin Gaardsted (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
226
Dato

Præsident! Jeg vil gerne sige tak, fordi man nu her i Nordisk Råds sammenhæng tager fat på også at kigge på børnelitteraturen. Jeg har nogle gode argumenter, som jeg gerne vil bidrage med. En pris til børnelitteraturen vil synliggøre den bedste aktuelle børnelitteratur i de nordiske lande. Ny børnelitteratur får ikke meget opmærksomhed i offentligheden; der anmeldes få bøger i dagspressen, og børnelitteraturen fylder ikke meget i de elektroniske medier. Nordisk Råds litterære pris i forbindelse med voksenlitteraturen nyder prestige og medfører omtale i medierne. En pris i Nordisk Råds regi i forbindelse med børnelitteratur vil bidrage til at gøre opmærksom på og udbrede den bedste børnelitteratur inden for det nordiske sprogområde.

En pris vil kunne pege på alternativer til den kommercielle og overvejende amerikansk producerede massekultur. Børn i dag møder gennem de kommercielle kanaler i høj grad amerikanske og engelsksprogede udtryk. De læser bøger, der kan forbindes med film, tv-serier og computerspil. Den nordiske litteratur risikerer i den sammenhæng at blive trængt. En pris i Nordisk Råds regi kan være med til at gøre opmærksom på, hvad der kendetegner en nordisk tradition inden for børnelitteraturen.

En pris vil også kunne bidrage til at højne kvaliteten af den litteratur, som børnene møder i de enkelte lande. Børn møder gennem litteraturen en særlig form for sprog. En Nordisk Råds pris til børnelitteraturen vil, som tilfældet er det med Nordisk Råds pris i forbindelse med voksenlitteraturen, være med til at skabe opmærksomhed om de nordiske sprog, som de optræder i tekster for børn. Prisen vil med meget stor sandsynlighed både føre til større kendskab til fremtrædende forfattere i nabolandene og til flere oversættelser.

En pris vil desuden kunne bidrage til at styrke børnelitteraturens prestige. Man ser stadig eksempler på, at børnelitteraturen regnes for den lille litteratur, som barnet skal igennem for at nå til den store litteratur. Børnelitteraturen er på en gang noget andet og det samme som teksterne for voksne. Børnelitteraturen kan måles med samme litterære alen som teksterne for voksne, men den har samtidig nogle særtræk, i kraft af at teksterne henvender sig til børn.

En pris vil også kunne bidrage til at styrke det, som man kan kalde for et nordisk dannelsesideal. Der findes i Norden i et vist omfang en specifik opfattelse af barndommen; i de nordiske lande anses børn i høj grad for at være selvstændige og kompetente og på en gang følsomme og reflekterende individer, der skal dannes til at være værdige og ligeværdige medborgere i et demokratisk samfund. Det er det, der præger den nordiske børnelitteratur.

Tak for ordet.