Karin Gaardsted (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
442
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppe, Udvalget for et Holdbart Nordens talsperson
Dato

Hr. præsident. Vi har gennem noget tid haft fokus på madsvind i Norden. Nordisk Råd har også vedtaget flere rekommandationer herom. I tirsdags blev Nordisk Råds miljøpris 2016 uddelt til unge iværksættere, som har udviklet app’en Too Good To Go, en app, som skal hjælpe med at undgå, at god mad smides ud uden grund. Vi har med FN’s verdensmål forpligtet os til at reducere madsvind med 50 pct. i 2030 i forhold til i dag. Det er en meget stor ændring, men jeg tror, at vi alle kan tilslutte os denne målsætning – især i en tid, hvor verdens befolkning vokser, og hvor mad på bordet ikke er en selvfølge for alle.

Men ændringerne kommer ikke af sig selv. Derfor er der behov for at holde fokus på udfordringen, og Den Socialdemokratiske Gruppe har lagt dette forslag frem, som rådet skal tage stilling til i dag. Det har fået en grundig behandling i Holbarhedsudvalget. Ifølge forslaget skal det igangsætte nye initiativer inden for Nordisk Ministerråds miljøhandlingsprogram for at begrænse madsvind på alle niveauer, og relevante sektorer i ministerrådet skal involveres i alle konkrete aktiviteter.

Et vigtigt aspekt er datomærkninger. En nordisk projektgruppe har udarbejdet konkrete anbefalinger, nemlig at vi harmoniserer reglerne om sidste forbrugsdato. Brugen af madbanker vokser, mad, der tidligere blev smidt ud, bliver nu spist. Det er meget positivt, at fødevarevirksomheder donerer overskudsmad til madbankerne. Men der vil altid være madaffald, som ikke kan bruges til menneskeføde; at udnytte organiske restprodukter som madaffald til energiproduktion er noget af det, som de fleste kan se fornuften i, men problemet er at lægge forholdene til rette med tekniske løsninger og økonomiske incitamenter. Der er der behov for mere viden. Det er også vigtigt at se på fordele og ulemper ved alternative løsninger for at undgå løsninger, som ikke er optimale.