Katarina Köhler (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
323
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

Herr President! Gemensamma byggstandarder i Norden är ett viktigt exempel på att borttagandet av gränshinder kan bli bra för oss alla i Norden. I detta fall ger det en ökad sund konkurrens, en effektivare byggproduktion, stora samhällsekonomiska vinster och inte minst större förutsättningar för ett hållbart, klimatsmart byggande – och inte bara i Norden, utan förhoppningsvis kan vi också föra över det till resten av Europa.

Ett samarbete kring dessa frågor ger stora förutsättningar för utveckling av byggbranschen. Som Cecilie sade ger det möjligheter för företagen att agera över Norden i flera länder. Vi är i Norden redan i dag ett föregångsland när det gäller klimatsmart byggande, inte minst när det gäller inomhusmiljön, som är ett område som blir allt viktigare att klara av på ett bra sätt. Det gäller bland annat materialval och byggmetoder.

Med gemensamma regler blir vi än starkare och får konkurrensfördelar samtidigt som vi kan sprida våra kunskaper ut till Europa. Vårt gemensamma arbete och vår enighet ger naturligtvis möjligheter att våra standarder i framtiden kan bli EU-standard. Att förändra och skapa gemensamma byggregler är svårt och omfattande, och därför behövs också tid till attitydförändringar.

Vi socialdemokrater i Nordiska rådet menar att detta är en mycket viktig fråga, och vi uppmanar därför Ministerrådet att placera frågan högt upp på dagordningen både i fackministerrådet och i gränshinderarbetet i övrigt.