Phia Andersson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
389
Talerrolle
Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Dato

Herr president! Vi socialdemokrater har tyckt att den nya budgeten har en utvecklingspotential, för att säga så. Den kan bara bli bättre. Den var väldigt knackig, och det finns en hel del att önska.

Men trots den knackiga processen är vi socialdemokrater ganska nöjda med det kompromissförslag som nu ligger, och vi stöder det som ministerrådet har prioriterat. Extra glada är vi för att man inte bara läser en rapport om sommaruniversitetet och går på den, utan att man i ministerrådet har tittat lite vidare och bredare på frågan och också sett att sommaruniversitetet hade en hel del synpunkter på rapporten – att vissa saker var på felaktiga grunder och så vidare, vilket inte var med när man tog det beslutet. En eloge till ministerrådet som har lyft sig över detta och tittat lite vidare på frågan och sett att detta är en viktig verksamhet i det nordiska samarbetet.