Torgeir Knag Fylkesnes (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
404
Talerrolle
Venstresocialistiske Grønne Gruppe
Dato

Til presidentens anmodning: Det støttes å være indre moderat i taletiden, men når det gjelder dette arbeidet, tror jeg indre moderasjon er det verste som har skjedd.

Et sentralt punkt i reformarbeidet var at vi skulle bli mer prioritert. På hvilken måte vil det reformarbeidet som vi nå har avsluttet, kunne garantere at vi får et mer prioritert Nordisk råd?