Content

18.03.20 | News

Ministers for Nordic Co-operation discuss coronavirus

Led by Denmark’s Mogens Jensen, the Ministers for Nordic Co-operation met by video link on Wednesday to share information on their efforts to fight the spread of coronavirus.

23.01.20 | News

Gränshinderrådet slog fast prioriterade områden för 2020

Ett nordiskt elektroniskt ID, erkännande av yrkeskvalifikationer, harmoniserade byggregler, transportsamarbete och geoblockering. Det är de övergripande teman som det nordiska Gränshinderrådet prioriterar i sitt arbete under 2020.

29.01.20 | Information

Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete

Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat ...