Content

  News
  06.05.22 | News

  Hård kritik mot otillräckligt nordiskt transportsamarbete

  De nordiska regeringarna släpar fötterna efter sig i frågan om stärkt samarbete om transportinfrastruktur. Nordiska rådet har under många år bett regeringarna att stärka samarbetet genom att inrätta ett eget ministerråd för transport. Hittills har regeringarna inte följt parlamentariker...

  03.05.22 | News

  Stärkt samarbete inom handeln kan ge stor nordisk nytta

  Det finns goda möjligheter för de nordiska länderna att fördjupa samarbetet inom handeln ytterligare. Det visar en färsk rapport som Kommerskollegium i Sverige har gjort och som nyligen presenterades för det nordiska Gränshinderrådet.

  20.12.21 | Information

  Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete

  Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat ...

  Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
  01.07.20 | Declaration

  Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

  Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.