Content

23.01.20 | News

Gränshinderrådet slog fast prioriterade områden för 2020

Ett nordiskt elektroniskt ID, erkännande av yrkeskvalifikationer, harmoniserade byggregler, transportsamarbete och geoblockering. Det är de övergripande teman som det nordiska Gränshinderrådet prioriterar i sitt arbete under 2020.

23.10.19 | News

19 gränshinder avskaffade

Fortfarande händer det att människor kommer i kläm mellan regelverken när de flyttar från ett nordiskt land till ett annat. Men de senaste 18 månaderna har det nordiska Gränshinderrådet kunnat checka av 19 hinder för den fria rörligheten som lösta.

25.04.19 | Information

Freedom of movement

It should be possible for private individuals and companies to move, commute, study or conduct business as freely as possible across borders in the Nordic Region without fear of of getting caught up in red tape. An open Nordic Region benefits us all, so great efforts are made to promote...