Content

29.12.20 | News

Året der gik i det nordiske samarbejde

2020 har budt på uventede udfordringer for det nordiske samarbejde som følge af COVID-19-pandemien. Ikke desto mindre har der været masser af begivenheder og udviklinger i nordisk regi. Her er et samlet overblik over nogle af de vigtigste historier fra året der gik i det nordiske samarb...

18.12.20 | News

Hög aktivitet i Nordiska rådet under hela 2020 trots pandemin

Värna demokratin och bekämpa falska nyheter, värna den biologiska mångfalden och stärk kunskaperna i nordiska språk. Det var Islands prioriteringar inför presidentskapet i Nordiska rådet 2020. Så kom pandemin och alla planer ändrades.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Declaration

Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.

29.01.20 | Information

Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete

Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat ...