The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Medlemsforslag om afholdelse af idrætstopmøde

31.03.16 | Case

Documentation

Resolution / decision
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning