Jorodd Asphjell (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
419
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe, Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens talsperson
Date

I 2015 arrangerte vi for første gang et felles toppidrettsmøte i Ålborg med de nordiske idrettsorganisasjonene, hvor vi hadde som tema bl.a. kampfiksing, antidopingarbeid, korrupsjon, likestilling og ikke minst også folkehelse.

Den gang vedtok Nordisk råd enstemmig å slutte seg til en slik konferanse. Utvalget for kunnskap og kultur ønsker nå å gjenta det på nytt i 2017 med de samme temaene og de samme områdene.

Problemstillingen er akkurat like aktuell med antidopingarbeid, kampfiksing, korrupsjon, bærekraft i forbindelse med FNs bærekraftmål og også likestilling: hvordan få flere kvinner inn i ledende posisjoner i internasjonal idrett.

Folkehelse er en av de største utfordringene vi har framover, og er viktig at vi som organ også samarbeider med viktige organisasjoner for å løfte det opp og fram.

Europarådets parlamentarikerforsamling, PACE, vedtok en resolusjon som sa: idrett for alle – en bro til likhet, integrering og sosial inkludering. Det er viktige områder, og idrettsarenaen kan være en sånn arena for barn og unge og alle de flyktningene som kommer til våre land.

Derfor ønsker vi på nytt å løfte dette opp og fram, og at vi sammen med de nordiske idrettsorganisasjonene arrangerer et samlet møte som det som nå er planlagt på Færøyene i 2017.

I forgårs hadde utvalget for kunnskap og kultur et felles samarbeidsmøte med utdanningsministrene og kulturministrene. Der kunne den norske kulturministeren si at det tas også et initiativ på ministernivå for å arrangere en liknende konferanse allerede neste år på Svalbard.

Jeg håper forsamlingen slutter seg til dette forslaget, og at vi får til et slikt møte på Færøyene i 2017.