Johan Linander (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
307
Date

Herr president! Nu har vi arbetat ganska många år med att ta bort gränshinder. En del har hänt, men mycket finns kvar att göra.

För några år sedan började vi diskutera hur vi ska göra för att inte nya gränshinder ska uppstå vid till exempel ny lagstiftning eller när vi implementerar EU-direktiv. Vi har kommit en bit på väg, men det finns mer att göra.

Det kan också uppstå nya gränshinder när företag, institutioner eller människor börjar göra nya saker, utan att det beror på ny lagstiftning eller andra politiska beslut. Ett exempel är ESS, European Spallation Source, som håller på att byggas i Lund. Det är en gigantisk neutronkälla och forskningsanläggning. Själva anläggningen kommer att finnas i Lund medan datacentret kommer att finnas i Köpenhamn. Forskare från Europa och hela världen kommer att komma till Lund för att göra experiment medan resultaten i stor utsträckning kommer att bearbetas och analyseras i Köpenhamn. 2 000-3 000 forskare kommer att komma varje år och då röra sig åtskilligt mellan Sverige och Danmark. Anläggningen ska öppna 2019, så det är lite tid dit. Ledningen för ESS säger redan i dag att här kommer det att uppstå nya gränshinder.

För de nordiska länderna finns det två sätt att attackera det här. Det första är att bara och vänta och se vad det blev för problem. Det andra sättet, som jag tycker är betydligt bättre, är att arbeta proaktivt, att redan i förväg gå igenom vilka gränshinder det nya arbetssättet kan leda till, gå igenom dessa och se till att de är borta innan någon medborgare behöver uppleva dem som ett problem. Jag vill därför uppmana det nya gränshinderrådet att arbeta på just detta proaktiva sätt och ta tag i gränshindren innan de blir ett problem för medborgarna.