340. Michael Tetzschner (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
340
Speaker role
Den Konservative Gruppe, Præsidiets talsperson
Date

Hvis man hadde sett utskriften av dette innlegget, ville man sett hvor motsetningsfylt det var. På den ene siden sier man at vi har behov for å koordinere oss, men koordinering betyr jo politisk samordning, og det kan man ikke overlate til en ansatt tjenestemann, som er under i ordrekjeden. Det er helt selvmotsigende. Hvis man ønsker samordnet opptreden, må det samordnes på politisk plan, ikke ved at man ringer ned til Brussel og spør en ansatt hvilke standpunkter man nå skal innta, og hvilke initiativ man skal ta.