The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

SuomiAreena i Björneborg

16.07.18 | Event
Det nordiska samarbetet är starkt framme på årets SuomiAreena. Precis som tidigare år, håller Café Norden öppet dagligen i den nordiska paviljongen och de olika nordiska institutionerna och organisationerna finns på plats och presenterar information om det nordiska samarbetet och ordnar lekfulla aktiviteter.

Information

Location

Medborgartorget
68071 Björneborg
Finland

Dates
16 - 20.07.2018

Den stora nordiska debatten handlar om Nordens roll för att främja hållbar konsumtion och produktion. I diskussionen deltar flera medlemmar av Nordiska rådet. Övriga teman som debatteras under veckan är jämställdhetsutmaningar i Norden, språkanvändningen i det nordiska samarbetet samt digitala gränshinder i Norden.