Wille Rydman (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
69
Person
Speaker role
Konservativa gruppens talesperson
Date

Arvoisa puheenjohtaja! Mielestäni on hieman vaarallista, jos alamme laittaa järjestykseen erilaisia turvallisuusuhkia, että nämä ovat suurempia uhkia ja nämä pienempiä uhkia. Oikeastaan kokonaismaanpuolustuksen merkittävimpiä, kantavimpia ajatuksia on juuri se, että toteamme, että meillä on hyvin erityyppisiä uhkia ja että niihin voimme varautua yhtäaikaisesti kehittämällä omia kykyjämme ja hyödyntämällä sekä meidän siviilipuolen turvallisuusorgaaneja että kovempia turvallisuuden elementtejä.

 

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Jag tycker det är litet farligt om vi börjar rangordna olika säkerhetshot så att vissa är större hot och andra är mindre hot. Egentligen är ett av de viktigaste och mest grundläggande argumenten för totalförsvaret att vi konstaterar att vi har många olika slags hot och kan förbereda oss på dem genom att samtidigt utveckla vår egen kompetens och utnyttja både våra civila säkerhetsorgan och tuffare element av säkerhet.