Medlemsförslag om totalförsvars-, kris- och försörjningsplanering

13.10.17 | Sag

Dokumentation

    Forslag
    Betænkning
    Debat
    Beslutning