The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Redegørelse om status for fiskerikonflikterne om sild og makrel (Dokument 5/2014)